Lykkelig Barndom

Veiledning

Samlivsbrudd med barn

Er dere i et samlivsbrudd og har spørsmål i forhold til barna? Det kan være alt fra kommunikasjon, samvær, uenigheter og hjelp til å lande i en ny hverdag. Eller har dere utfordringer og spørsmål om 'mine, dine og våre' barn? Vi gir veiledning og samtaler slik at vi kan løse utfordringene sammen.

Barnehagetilvenning

Har du et barn som skal starte i barnehagen? Er du spent på hvordan det skal gå? Få hjelp slik at tilvenningen går lettere. Med veiledning, konkrete tips og råd vil både dere som foreldre og barnet bli bedre rustet til denne stor overgangen. Dere blir fulgt gjennom hele barnehagetilvenningen.

Barnet mitt vil ikke i barnehagen

Har du et barn som ikke vil i barnehagen? Som ikke trives av ulike årsaker? Er levering en kamp? Få hjelp med å løse problemet.

Søvn og legging

Få veiledning, konkrete tips og råd slik at søvn og legging blir enklere og dere slipper mye gråt og lange kvelder. Det er ofte bare små endringer som skal til. Få kveldene tilbake med litt hjelp.

Barsel

Er dere nybakte foreldre og har plutselig tusen spørsmål? Få veiledning, tips og råd slik at dere lærer alt dere trenger å vite om babytiden. Mange synes det er godt å ha noen å snakke med når alt er så nytt. Det forebygger også for å få fødselsdepresjon. Det kan være lurt å være i forkant og få veiledning - da lærer dere å tolke babyens språk og signaler slik at det blir mindre gråt og frustrasjon, hjelp til søvn og leggerutiner, råd til trygg samsoving hvis dere ønsker å samsove, amming/flaske, slutte med nattamming og mye mer. Kunnskap er forebyggende og gir trygghet.

Barselgrupper

Få råd og veiledning i grupper. Er du for eksempel i en barselgruppe kan det være fint å få veiledning, tips og råd sammen som gruppe. Dere sitter i en ring på gulvet sammen med babyen og kan stille meg spørsmål. Jeg har også et lite foredrag om babytilværelsen som jeg holder. Småbarnsforeldre har ofte mange av de samme spørsmålene og da kan det være fint å ha samtaler sammen i gruppen. Man lærer også mye av hverandres spørsmål, og det å sitte sammen i gruppe er veldig hyggelig. Babyene synes også det er hyggelig. Jeg skreddersyr et opplegg for dere.

Kommunikasjon og samspill

Opplever dere at barnet ikke hører på beskjeder og at det derfor blir mye krangling og mas? Få veiledning slik at kommunikasjonen og samspillet blir bedre. Med litt hjelp så slipper dere mye krangling, mas, kjeft og gråt. Det er ofte bare små endringer som skal til for å få det bedre sammen som familie. Få hjelp med grensesetting og styrke foreldrerollen.

Barnevern

Lykkelig Barndom tilbyr støtte og veiledning til familier der barnevernet har blitt involvert for å sikre barnets beste. Vi hjelper familier med å forstå deres juridiske rettigheter og plikter i forhold til barnevernet og rettsprosessen. Samtidig gir vi emosjonell støtte for å håndtere de følelsesmessige utfordringene som ofte oppstår i slike situasjoner. Vår veiledning inkluderer også råd om hvordan man kan kommunisere effektivt med barnevernet og andre relevante parter. Vi setter alltid barnets beste i fokus og sørger for at alle beslutninger og handlinger er i tråd med loven. Vi hjelper familier med å samarbeide konstruktivt med barnevernets tjenesteytere og andre profesjonelle involvert i saken. Dette inkluderer forberedelser til møter med barnevernet og eventuelle rettssaker, og gir en klar forståelse av hva som kan forventes i prosessen. Vår rolle er også å tilby ressursveiledning, slik at familier kan få informasjon om tilgjengelige støttemuligheter som kan være nyttige i deres spesifikke situasjon. Hos Lykkelig Barndom er målet å støtte og veilede familier gjennom hele saksgangen, med det endelige målet om å sikre barnets trivsel og trygghet.

Hjemmebesøk

Mange synes at den beste hjelpen får man hjemme hos seg selv, der du og din familie føler dere mest trygge.

Online møter

Råd og veiledning online. Det gjør samtalene mer fleksible. Få råd og veiledning akkurat der hvor du er.

Telefonkonsultasjon

Gjennom telefonkonsultasjon får du råd og veiledning per telefon når det passer best for deg og din familie.

Skroll til toppen