Skip to main content

Tjenester

Ring meg gjerne for en prat på telefonen eller send meg en mail. Jeg svarer alltid innen 24 timer.

Lykkeligbarndom er en privat råd og veiledningstjeneste for småbarnsfamilier 0-12 år som er der for deg og din familie når dere trenger det. Her får du kort ventetid, lang erfaring, privat tjeneste  og alltid svar innen 24 timer. 

Hjemmebesøk 

Erfaringen er at den beste hjelpen får dere hjemme hos dere selv, der du og din familie føler dere mest trygge. Derfor kommer jeg gjerne på hjemmebesøk. Det er trygt og forutsigbart for dere. Mange foreldre ønsker å vise meg hjemmemiljøet til barnet og hvor det sover, spiser osv. Slik informasjon gjør det lettere for meg å hjelpe dere. Jeg kan ha samtaler med deg alene, med dere som par, med dere sammen med barnet, eller med barnet alene. Jeg har lang erfaring med samtaler med barn. Jeg holder til i Oslo og omegn. Bor du langt unna hjelper jeg dere gjerne over FaceTime og telefon.

Mange familier ønsker å bestille hjemmebesøk først for å bli kjent, med oppfølging på telefon underveis. Jeg følger dere hele veien. Tilbakemeldingene er at foreldre opplever det som nyttig å kunne ringe meg som kjenner familien «der og da» fordi utfordringer med barn ofte skjer «her og nå». 

Etter hvert eneste hjemmebesøk sender jeg deg en personlig mail hvor jeg gjennomgår det vi har snakket om på hjemmebesøket. Det kan være fort gjort å glemme noe fra veiledningen fordi det er mye informasjon på en gang og man ofte er følelsesmessig engasjert.

Telefonkonsultasjon

Hvis dere bor langt utenfor Oslo så kan det være lettere med samtale på FaceTime og telefon. Det fungerer også veldig fint. Etter hjemmebesøk har jeg ofte oppfølgingssamtaler over telefonen.

Møter

Mange foreldre ønsker at jeg er med på møter med barnehagen og skolen til barnet. De kan oppleve det som vanskelig å sitte i møter alene med pedagoger og lærere når det har oppstått uenigheter.

Foredrag

Jeg skreddersyr foredrag etter ønske. Ellers holder jeg foredragene:

«Tilvenning til barnehagen – hvordan få til en skånsom og fin barnehagestart»

«Nybakte foreldre og alt dere trenger å vite det føste året»

«Søvn og legging – få tilbake kvelden uten gråt»

Barnehager

Jeg har jobbet som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling. Jeg holder foredrag om barnehagetilvenning og kan være med på personalmøter og foreldremøter.

Jeg blir også booket inn som veileder for foreldre som har barn i barnehagen og for personalet i barnehagen.

Er dere bekymret for et barn og vurderer å ta kontakt med barneverntjenesten, kan jeg bistå. Jeg har lang erfaring med barnevernsaker og saksgang.

Barselgrupper og andre grupper

Jeg tilbyr råd og veiledning i grupper. Er du i en gruppe kan det være fint å få veiledning, tips og råd sammen. Dere sitter i en ring på gulvet med babyen og kan stille meg spørsmål. Jeg har også et lite foredrag om babytilværelsen som jeg holder. Småbarnsforeldre har ofte mange av de samme spørsmålene og da kan det være fint å ha samtaler sammen i gruppen. Man lærer også mye av hverandres spørsmål, og det å sitte sammen i gruppe er veldig hyggelig. Babyene synes også det er hyggelig. Enten du er i en barselgruppe eller har laget din egen private gruppe med venner eller kollegaer, ta gjerne kontakt. Jeg skreddersyr opplegg og tema etter ønske.


Priser:

Hjemmebesøk og møter: 1500 kr timen
Telefonkonsultasjon: 800 kr timen, 400 kr halvtimen
Foredrag: Pris etter avtale
Barnehage: Pris etter avtale
Råd og veiledning i gruppe: 250 kr per deltager. Barn gratis.

Alle priser er eks.mva                                                    

VIPS: 823139