Lykkelig Barndom

Politisk hestehandel med mor og barn som tapere

Mens vi sover i timen, blir det vedtatt nye lover som kan få dramatiske konsekvenser for mor og barn. Nå må vi våkne!

 

Det foregår en gradvis innskrenkning av mors rettigheter, og dette går på bekostning av barna. 14.mai i år ble det vedtatt en tredeling av foreldrepermisjonen. Dette føyer seg inn i rekken av lovendringer som såkalt skal føre til økt likestilling mellom kjønnene. Mor skal raskere ut i arbeid etter fødsel, og far skal ta en større del av ansvaret for spedbarnet. Kloke av skade har man gått stille i dørene, og svært få ser ut til å ha fått med seg hva som foregår. Saken har ikke fått spalteplass.

 

I 2008 la Mannspanelet og Likelønnskommisjonen frem sine forslag om tredeling av foreldrepermisjonen. Det ble det bråk av. Det var blant annet flere psykologer og biologer som advarte mot hvordan dette ville påvirke barnet sosialt og emosjonelt, og både  Ammehjelpen, Nasjonalt Kompetansesenter for Amming og Norsk Sykepleieforbund var blant dem som var sterk imot forslaget. De fleste mente at familiene selv burde få bestemme hva som var best for dem. Mange etterlyste forskning som kunne forsvare slike grep. Debatten raste i mediene og det hele endte med at forslaget ikke gikk igjennom.

 

Likevel ble det altså i mai i år vedtatt en tredeling av foreldrepermisjonen. Fra 2009 til i dag, har mor mistet 3 uker av det totale antall uker hun hadde muligheten til å ta ut tidligere. Og ikke nok med det, ytterligere en uke bli tatt av fellespotten når regjeringen innen 2014 har som mål å øke pappakvoten med ytterligere 2 uker. Selv om det totale antall uker er blitt utvidet, vil da mor til sammen ha mistet mulighet til å ta ut en hel måned og barnet vil følgelig ha mistet muligheten til denne tiden sammen med sin mor. Forskning i forhold til eventuelle tilknytningsforstyrrelser hos barnet, stress, viktigheten av morsmelk osv.  blir ikke tatt med i betraktning, og de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner blir totalt ignorert og sett på som ikke-eksisterende. (Gud forby, om noen skulle komme til å snakke om biologi!) Det snakkes i stedet om at mor blir taper lønns- og karrieremessig når hun er lenge i permisjon. Likelønn og fars rettigheter synes altså viktigere enn hensynet til barnet. Dersom likelønn er så viktig, hvorfor gjøres det ikke mer for å oppjustere lønningene i de typiske kvinneyrkene? Det viser seg også at økte fedrekvoter ikke nødvendigvis har den helt store effekten på lønnsutjevning mellom kjønnene. På Island innførte man en tredeling av foreldrepermisjonen  i 2003.  Man kunne i 2009 opplyse fra Det Islandske Universitet at delingen ikke hadde hatt noen utjevnende effekt på lønnsforskjellene overhodet. Dette viser jo kanskje at det er helt andre tiltak som må til dersom likelønn skal oppnås.

 

En må jo begynne å lure på hva den egentlige agendaen er, og hvem som er premissleverandørene i norsk barne- og likestillingspolitikk. Det er sterke krefter som arbeider mot de såkalte morsprivilegiene. Vi husker jo Audun Lysbakkens ammeutspill i fjor, og mange av oss har fortsatt Harald Eias program “Hjernevask” friskt i minne. Noen mener at de besitter sannheten, og at de vet hva som er det beste for oss.

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet styres av SV som kun fikk 6% av stemmene ved Stortingsvalget. Det er et demokratisk problem når det viser seg at departementet handler stikk i strid med det velgerne ønsker. En undersøkelse utført av Scentio for Nationen og Klassekampen i januar i år, viser nemlig at foruten Venstre, er det kun et lite flertall SV-velgere som ønsker økt fedrekvote. Har det foregått en hestehandel, et politisk kompromiss som fører til at barna blir de store taperne?

 

Det er skummelt å sove i timen.

 

 

Ingeborg M. Hauge er gjesteblogger på lykkeligbarndom. Hun er mor, sykepleier og jusstudent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen