Lykkelig Barndom

Omsorgsfeminist eller arbeidsfeminist?

 

Omsorgsfeminist, er jeg det? Marta Breen har definert medlemmene i Morsrolleorganisasjonen Tid for barn og deltakerne i Mammanettverket for omsorgsfeminister i sitt essay, Jobbe litt mindre, leve litt mer, i tidsskriftet Prosa.

Jeg liker begrepet omsorgsfeminist. Omsorg som verdi har alltid hatt lav status i samfunnet. Det har hatt lav status å være hjemme med barna. Omsorgsyrkene er noen av de dårligst lønnede yrkene. Omsorg, som er det essensielle for at vi mennesker skal kunne utvikle oss og ha det godt, har hatt så lav status at man til og med i omsorgsyrker har fjernet seg fra denne verdien. Tidligere hadde omsorg som verdi en sentral plass i barnehagen. Nå står verdier som sosialisering og kunnskap sentralt i barnehagen. Hvorfor?

Trygg tilknytning: Man kan ikke lure foreldre ved å argumentere med at spedbarn får bedre omsorg i barnehagen enn hjemme. Men man kan lure ganske mange foreldre ved å argumentere med at spedbarna trenger sosialisering med andre spedbarn og stimulering av profesjonelle slik at de skal utvikle sine ferdigheter og kunnskap på en best mulig måte. Spedbarn og småbarn er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet. De er avhengig av god omsorg for å kunne utvikle kompetanse. Nyere forskning viser at spedbarn og småbarn trenger minst to år med sin hovedomsorgsperson for å utvikle trygg tilknytning, som igjen er fundamentet for hvordan barna utvikler seg videre.

Samfunnets behov for omsorg: Hjelpepleiere og sykepleiere er ofte lei seg for at de har liten tid til omsorg for syke og gamle. Sette seg ned, prate, gi seg god tid med måltidene. Lav bemanning fører til mindre tid for den enkelte pasient, den gamle og ensomme på sykehjem, det lille spedbarnet som søker kropps- og øyekontakt, det lille barnet som gjerne vil sitte på et fang, som gjerne vil utvikle språket sitt i en-til-en-situasjon med en voksen. Vi har et stadig økende institusjonalisert omsorgsbehov. Flere og flere spedbarn skal i barnehage, eldrebølgen slår snart innover oss med full tyngde. Effektivisering og rasjonalisering gjør at omsorg som verdi blir mer og mer fraværende, og på institusjonene blir den tilfeldig fordelt til dem som roper høyest. Dette er ikke kritikk av alle de som jobber i barnehage, på sykehus og sykehjem. Jeg kjenner på det selv som lærer på ungdomstrinnet. Som faglærer i klasser med opptil 30 elever, er det vanskelig å få tid til den enkelte. Ungdom trenger også omsorg. Jeg formidler fag. Hvis unge Kari eller Ola sliter, må jeg haste videre til neste store klasse i løpet av friminuttet. Slik er det blitt på de arenaene hvor mennesker møtes, på institusjonene, der omsorg skulle være en naturlig del av samhandlingen.

Våge å stoppe opp: Så skal vi, vi som jobber i dette, i altfor store grupper av barn, ungdommer, syke, eldre, haste vekk fra jobben, rekke tidsnok til barnehagen, ha gode timer med våre egne små, før de blir for trøtte. Noen av oss har våget å stoppe opp. Noen av oss har våget å tenke andre tanker enn de politisk korrekte. Jeg må si at jeg opplever forståelse både i samfunnet og blant kolleger for at jeg som småbarnsmor og lærer på ungdomstrinnet har valgt å jobbe deltid en periode. Alle har et forhold til ungdomsskolen og vet at det kan være tøft til tider.

Arbeidsfeminist eller omsorgsfeminist?: Jeg har alltid sett på meg selv som en kvinne som har arbeidet hardt for å nå mine mål. Skulle jeg definert meg selv som feminist, for feminist er jeg, ville jeg kalt meg arbeidsfeminist. Hvorfor? Jeg er en av de mange som står midt i felten av unge mennesker, en av de mange som føler at tiden ikke strekker til, selv i redusert stilling. Jeg arbeider på jobb og jeg arbeider hjemme. Men i og med at jeg ønsker å gi mer omsorg selv til mitt barn enn hva det forventes at man skal i samfunnet, defineres jeg og de andre medlemmene i Morsrolleorganisasjonen Tid for barn som omsorgsfeminister. Takk, jeg tar det som honnør! Vi har satt omsorg på dagsordenen! Vi jobber ikke mindre for å leve litt mer, vi jobber mindre for å få balanse i hverdagen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen