Lykkelig Barndom

La barna få ro!

TID for barn ble etablert i november 2011 og består av mødre over hele landet som protesterer, og jobber kontinuerlig og målrettet mot nåværende tredeling av permisjonen og for å sette søkelys på konflikten mellom gjeldende politiske føringer og de aller minste barnas behov.

Vi mener at Norge må se til Sverige når det gjelder lengden på permisjonen. I Sverige gis det stønad i til sammen 18 måneder. Vi mener at Norge også må komme opp på dette nivået. Når barnet er 18 måneder har også den verste separasjonsangsten gitt seg.

 

Valgår og 100 års jubileum

I år er det også valgår og det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. La meg minne velgerne på hvilke to partier som sier noe konkret vedrørende spedbarns omsorg i tråd med forskning som foreligger. Høyre har programfestet å gjøre foreldrepermisjonen valgfri. Dette forslaget støtter TID for barn fordi vi mener at det er viktig at politikerne tilrettelegger for at mødre kan ha mulighet til å følge de råd Verdens Helseorganisasjon gir i forbindelse med amming. De råder mødre å amme barn i minimum 2 år.

Hvis mødre selv ikke kan eller ikke vil amme, står familien helt fritt til å velge hvordan de vil fordele permisjonen mellom dem slik det passer familien som enhet best. Det å gjøre permisjonen valgfri for foreldre stemmer også godt overens med hva Turid Suzanne Berg-Nielsen, norsk psykolog og professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU, har påpekt at skifte av omsorgsperson når barnet er 6,5 måneder gammelt kan utløse stress hos barnet. Høyt stressnivå over tid kan være skadelig for et lite spedbarn.

 

KRF har programfestet

at de vil øke foreldrepengeperioden til å vare i 68 uker. Dette forslaget stiller også TID for barn seg bak (78 uker er 18 måneder som de har i Sverige). Dette samsvarer med gjeldende tilknytningsforskning. Professor i psykologi Lars Smith og psykologspesialist Joachim Haarklou sier at et barn trenger 2 år på å knytte seg til en fast omsorgsperson. I tillegg har regjeringen selv har presentert forskning som viser at barn under 2 år er stresset.

 

Krav om minimumsdøgn

Vi stiller også oss bak Gro Nylander sin kritikk av at antall liggedøgn på barsel etter fødsel har gått betraktelig ned og at dette har en negativ innvirkning på blant annet amming. Hun kaller det en skammelig behandling av nyfødte. TID for barn ønsker å jobbe for at kvinner skal ha krav på et minimum antall liggedøgn på føden etter fødsel, og dette kravet skal være i samsvar med hva fagmiljøet har kommet fram til.

 

Den finske barnehagen

Gro Nylander fronter i artikkelen at det er alt for kort tilvenning i barnehagene for ettåringene våre.  Hun mener en ettåring må ha TRE UKER tilvenning og ikke TRE DAGER. Finland ligger i verdenstoppen på elevers regne-, skrive- og leseferdigheter, og de sier at det starter i barnehagen. Der er tilvenningen 2 uker, etter at den pedagogen som har ansvar for barnet sammen med styrer har vært på HJEMMEBESØK til barnet. I begynnelse forholder barnet seg kun til en voksen og tre barn, og det brukes adskilte rom/hytter/hus.

Andre stikkord for den finske barnehagen er ro, lite sykefravær, høy kompetanse på ansatte, tre måltider pr dag, obligatorisk hvile, lite stress, refleksjon.

 

I Norge kjemper norske barnehagebarn om et trygt fang å sitte på mens foreldre og ansatte mobiliserer mot kommunale pengekutt og bemanning på sparebluss. I regjeringen er det intern dragkamp om lovfestet minimumsbemanning i framtidas barnehage – for mange barn blir tilsidesatt og oversett når stadig flere må dele på færre voksne.

På Mattbergets daghem och förskola 20 minutter utenfor Helsinki er det roen og harmonien som råder. – Neei. Finanskrise eller ikke, pengemangel hindrer oss ikke i å gjøre det som er best for barna. I Finland er det bred politisk enighet om at vi må satse på kunnskap og utdanning. Barna er framtida vår. Vi har ikke olje, konstaterer Lucia Bigos til Dagsavisen.

 

 

Skrevet av Inger Lise Christensen, styremedlem i organisasjonen TID for barn

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen